Διάθεση

Η εταιρία Σίδερης, με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας και με υποκατάστημα στην Αττική (Λεωφ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος), καλύπτει τους νομούς Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας με τα ιδιόκτητα φορτηγά της, την δε υπόλοιπη Ελλάδα με συνεργαζόμενα πρακτορεία.

Τα προϊόντα μας διατίθενται στις κάτωθι συσκευασίες:

 123456788

Μεταφορά

track 1track 2track 3track 4track 5track 6 track 7track 8

layout 21layout 27layout 29layout 31